PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

18 wrzesień 2023

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCNIANIA
w roku szkolnym 2023/2024

L.p.  Przedmiot Nauczyciel uczący  PZO do pobrania
 1  J. polski  mgr Małgorzata Borowiecka  PZO do pobrania
 mgr Wioletta Mokosa  PZO do pobrania
 2  Matematyka  mgr Katarzyna Nawrot  PZO do pobrania
 mgr Dorota Bańdura  PZO do pobrania
 3  J. angielski  mgr Magdalena Knapik  PZO do pobrania
 mgr Ewa Korzus
 PZO do pobrania 
 mgr Anna Matusik  PZO kl. I-III
 do pobrania
 PZO kl. IV-VIII
 do pobrania
 4  J. niemicki  mgr Agnieszka Kozieł
 PZO do pobrania
 5  Historia  mgr Sylwia Stachowska
 PZO do pobrania
 6
 Fizyka
 mgr Jarosław Ścisło
 PZO do pobrania
7  Edukacja dla bezpieczeństwa  mgr Jarosław Ścisło  PZO do pobrania
 8  Chemia  mrg Wanda Zalejska
PZO do pobrania 
9  Biologia  mgr Katarzyna Dyjak  PZO do pobrania 
10  Geografia  mgr Katarzyna Dyjak  PZO do pobrania 
11  Przyroda  mgr Katarzyna Dyjak  PZO do pobrania 
12  WOS  mgr Sylwia Stachowska  PZO do pobrania
13  Muzyka  mgr Anna Bogacka  PZO do pobrania 
14  Plastyka  mgr Anna Bogacka  PZO do pobrania 
15  Informatyka  mgr Anna Majka  PZO do pobrania 
16  Technika  mgr Anna Majka  PZO kl IV 
 do pobrania
 PZO kl V
 do pobrania
 
 PZO kl VI
 do pobrania
 
17  Wychowanie fizyczne   mgr Marcin Szymonek  PZO do pobrania 
 mgr Andrzej Olszewski  PZO do pobrania 
18  Religia  Ks. Andrzej Ciszewski  PZO do pobrania 
 mgr Magdalena Trzcionka  PZO do pobrania 
19 Edukacja wczesnoszkolna  mgr Agata Niemczyk  PZO do pobrania
 mgr Katarzyna Janda  PZO do pobrania 
 mgr Olga Barańska-Kocot  PZO do pobrania 
 mgr Aleksandra Czapla  PZO do pobrania 
 mgr Paulina Machura  PZO do pobrania
 mgr Halina Piech Ciężadło  PZO do pobrania