Dla uczniów

ROK SZKOLNY 2023/2024

Godziny dostępności nauczycieli

L.p. Nazwisko i imię   dzień tygodnia  godziny
SZKOŁA PODSTAWOWA
 1  Bańdura Dorota  poniedziałek  7.00 - 8.00
 2  Barańska-Kocot Olga poniedziałek  10.40 - 11.40
 3  Bogacka Anna

 wtorek
co dwa tygodnie

7.00  -8.00
 4  Borowiecka Malgorzata  poniedziałek
wtorek

 15.20 - 15.50
15.20 - 15.50

 5  Czapla Aleksandra  poniedziałek  9.40 - 10.40
 6  Dyjak Katarzyna wtorek 12.45 - 13.45
 7  Finke-Piętka Violetta piątek 7.55 - 8.55
 8
 9  Magdalena Knapik poniedziałek 13.40 - 14.40
10  Korzus Ewa piatek 12.45-13.45
11  ks. Ciszewski Andrzej
12  Wanda Zalejska
13  Majka Anna  środa  13.40 - 14.40
14  Matusik Anna  czwartek
 7.00 -8.00
15  Mokosa Wioletta wtorek  7.00 - 8.00
16  Nawrot Katarzyna poniedziałek 7.50 - 8.50
17  Niemczyk Agata piątek 7.00-8.00
18  Olszewski Andrzej środa
co dwa tygodnie
7.00 - 8.00
19  Agnieszka Kozieł
20  Piech-Ciężadło Halina  piątek 9.35-10.35
21  Jarosław Ścisło

 czwartek
co dwa tygodnie

 13.40 - 14.40
22  Stachowska Sylwia środa 7.00-8.00
23  Szymonek Marcin czwartek 13.30-14.30
24  Paulina Machura wtorek  11.45 - 12.45
25  Trzcionka Magdalena  czwartek 14.20-15.20
26  Katarzyna Janda wtorek 10.30 - 11.30
27  Agnieszka Żelazny
28  Justyna Niemczyk piątek  8.50 - 9.50
29  Ireneusz Piętka  wtorek  7.00 - 8.00

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

16 maja 2024r. - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

17 maja 2024r. - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

18 maja 2024r. - egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2023.

Wyniki i zaświadczenia

W 2024 r. uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

ROK SZKOLNY 2020/2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

Uczniowie ostatniej klasy szkół podstawowych przystępują do egzaminu ósmoklasisty. W tym roku szkolnym egzamin będzie odbywał się w dniach 25-27 maja 2021r. Egzamin jest trzydniowy. W pierwszym dniu uczniowie zdają egzamin z języka polskiego, w drugim z matematyki, w trzecim z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne.


W takiej formie - trzy dni, trzy egzaminy - egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko do 2021 r. W 2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni - uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).

Wyniki egzaminów w terminie podstawowym uczniowie poznają 2 lipca 2021 roku.

 

Dla osób, które z ważnych przyczyn nie będą mogły wziąć udziału w egzaminach w terminie głównym, zaplanowano termin dodatkowym. Dodatkowa sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2021 roku.

 

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie CKE.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W załącznikach zamiszczone są informacje dotyczące ogólnych zasad i terminów dotyczących egzaminów ósmoklasisty.

 OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW 

 TERMINY I ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

 

 

Dnia 1 października 2019r. została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 

Pismo dotyczące infolinii

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewnia opiekę uczniom  w godzinach pracy świetlicy od 7.00 do 16.00. 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie.

O godzinie 8.00 Msza Św. w kościele parafialnym w Sarnowie.

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekolekcje Wielkopostne

w Parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie odbędą się w dniach:

04.03.2018r. – godz. 11.00 (niedziela)

05.03.2018r. – godz. 10.10 (poniedziałek)

06.03.2018r. – godz. 10.10 (wtorek)

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie.

O godzinie 8.00 Msza Św. w kościele parafialnym w Sarnowie.

 

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

dn. 4 września 2017r.

Z Ratanic autobus szkolny odjeżdża o godz. 7.15. Do szkoły dojedzie około godz. 7.30.