Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego  4 września 2023r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2023 r.
 Zakończenie I semestru  28 stycznia 2024r.
 Ferie zimowe  29 stycznia - 11 lutego 2024r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca - 2 kwietnia 2024r.
 Egzamin ósmoklasisty

 14 maja 2024r. - język polski
 15 maja 2024.- matematyka
 16 maja 2024r. - język obcy nowożytny

 Zakończenie roku szkolnego
 21 czerwca 2024 r.
 Ferie letnie

 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI OPIEKUŃCZE ZAPLANOWANE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

30, 31 października 2023r. - poniedziałek i wtorek przed dniem Wszystkich Świętych

2 maja 2024r.

14, 15, 16 maja 2024r. (egzaminy ósmoklasisty)

31 maja 2024r. dzień po Bożym Ciele

3 czerwca 2024r. Dzień Dziecka

W dni wolne od zajęc dydaktycznych sprawowana jest opieka  nad uczniami zgodnie z potrzebami rodziców w godzinach pracy świetlicy od 7.00 - 16.00.