Wczoraj i dziś Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie

Szkoła podstawowa w Sarnowie została oddana do użytku 1 września 1959 r., spełniając wieloletnie marzenia społeczności lokalnej o posiadaniu własnej, pięknie urządzonej i nowoczesnej szkole (do tej pory dzieci uczyły się w kilku prywatnych domach wynajętych przez życzliwych mieszkańców wsi).

Wiele się przez ten czas wydarzyło, jeszcze więcej się zmieniło w każdym obszarze jej działalności. Zanim nastał rok 1999 – rok wprowadzenia reformy systemu edukacji w Polsce – wypełniała swe zadania dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie placówek oświatowych.

W swej historii przeżyła wiele zmian związanych z przeobrażeniami społeczno – ustrojowymi w kraju, co miało wpływ zarówno na treści kształcenia, jak i na organizację pracy szkoły, czego potwierdzeniem są najstarsze zachowane zapisy w kronikach szkolnych i protokolarzach rad pedagogicznych. Z lektury tych dokumentów można również wysnuć wniosek, że w pewnych okresach działalności niełatwo było jej funkcjonować. Jako mała, wiejska szkółka długo musiała pracować na swój obecny wizerunek.

W roku szkolnym 1959/1960 w nowym obiekcie naukę pobierało 341 uczniów w 10 oddziałach, klasy zatem były bardzo liczne. Podobnie było w kolejnych latach. Największą ilość uczniów odnotowano w roku 1962/1963, obowiązek szkolny realizowało wówczas 431 dzieci w 14 oddziałach. Krótko po otwarciu szkole nadano imię działacza komunistycznego - Juliana Marchlewskiego. Od początku istnienia obiektu naukę w nim pobierali także wychowankowie pobliskiego Domu Dziecka w Sarnowie. Cały czas utrzymywano ścisłą współpracę z dyrekcją i pracownikami tej placówki, celem zapewnienia dzieciom jak najlepszych wyników dydaktyczno – wychowawczych.

W latach sześćdziesiątych szkoła w Sarnowie była najnowocześniejszą placówką oświatową na terenie gminy. Posiadała dobrze wyposażone pracownie, świetlicę, stołówkę, gabinet lekarski, bibliotekę, salę gimnastyczną, sanitariaty, szatnię, boisko sportowe oraz kancelarię, pokój nauczycielski i pomieszczenia służbowe.