Pomoc psychologiczno –pedagogiczna

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Janusz Korczak

Pedagog szkolny: Pani Aleksandra Czapla

pdf Plan pracy pedagoga w roku szkolnym 2023/2024

 

Pedagog specjalny: Violetta Finke-Piętka

pdf Plan pracy pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2023/2024

 

Psycholog: Milena Łazarska

 

Informacje o pracy pedagoga

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Pedagog współpracuje z:

  1. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Będzinie.
  2. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Psarach.
  3. Domem Dziecka w Sarnowie.
  4. Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie.
  5. Sądem Rejonowym - Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Będzinie.
  6. Kuratorami sądowymi.
  7. Komendą Powiatową Policji w Będzinie.
  8. Komisariatem Policji w Wojkowicach.

 

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:

- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
- masz problemy rodzinne;
- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
- chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;
- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

• niepokoi Cię zachowanie dziecka;
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się;
• chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc;

 

ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

 

Czasami zapominamy o prostych potrzebach, 
które dzieci komunikują nam na co dzień.

    Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, 
pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, 
co mają nam, dorosłym, do powiedzenia.


DZIECKO chce być dobre.

Jeśli nie umie - naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”

                                 Janusz Korczak