Samorząd Uczniowski

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 Sarnowie

Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego

 

Rok szkolny 2023/2024

 

 su

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów profilaktyczno-wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

 

Wrzesień

 1. Wybory do samorządu szkolnego. Prezentacja kandydatów, tajne głosowanie. Wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.
 2. Opracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny; ustalenie terminów spotkań, zaopiniowanie dokumentów szkolnych na rok 2023/2024.
 3. Ustalenie zadań dla poszczególnych członków zespołu.
 4. Zorganizowanie charytatywnej zbiórkiartykułów potrzebnych dla zwierząt ze schroniska.
 5. Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania – głośne czytanie dzieciom w szkole i przedszkolu.
 6. Dzień Chłopaka - wybory Mistera.

 

Październik

 1. Pomoc przy organizacji uroczystości Dzień Edukacji Narodowej - przekazanie życzeń i laurek nauczycielom oraz pracownikom szkoły podczas uroczystości szkolnej.
 2. Ślubowanie klas pierwszych – udział SU w uroczystości pasowania na ucznia i poczcie sztandarowym szkoły.
 3. Światowy dzień Owoców i Warzyw - owocowa przerwa.
 4. Święto Zmarłych – kultywowanie pamięci o patronie – złożenie kwiatów na grobie patrona w Katowicach przez opiekunów SU.

 

Listopad

 1. Pomoc w organizacji Dnia Języków.
 2. Wróżby Andrzejkowe.
 3. Dzień Praw Dziecka- gazetka SU.
 4. Dzień Życzliwości i pozdrowień - Pudełko pozdrowień.

 

Grudzień

  1. Akcja charytatywna z okazji Świąt Bożego Narodzenia pt.: „I Ty zostań Superbohaterem”- zbiórka środków czystości/słodyczy.
  2.Przygotowanie klasowych Mikołajek przy współpracy wychowawców, samorządów
  klasowych i rodziców.

 1. Zorganizowanie szkolnego międzyklasowego konkursu świątecznego na najpiękniejszą   gazetkę o zimie/świętach.
 1. Klasowe spotkania opłatkowe przy choince przygotowane przy współpracy  wychowawców, samorządów klasowych i rodziców.
 1. Życzenia świąteczne dla  wszystkich pracowników szkoły i uczniów.

 

Styczeń

 1. Dzień Bajki-przebieranki klasowe w klasach I-III.
 2. Dzień pod hasłem "Kto przyjdzie przebrany, nie będzie pytany" - szkolny dzień przebierańców.

 

Luty

 1. Walentynki – przygotowanie szkolnej poczty walentynkowej.
 2. Obchody Święta Zakochanych – czerwone stroje, walentynkowy listonosz.
 3. Zbiórka surowców wtórnych – zakrętek/ makulatury/ zużytych baterii.(zbiórka dostosowana do warunków panujących w kraju lub przeprowadzona po ustaniu pandemii)

 

Marzec

 1. Obchody Dnia Kobiet w szkole – życzenia od SU.
 2. Międzynarodowy Dzień Szczęścia (20.03) - szkolny międzyklasowy konkurs pt. " Drzewo moich marzeń".

 

Kwiecień

 1. Obchody Prima Aprilis w szkole. Dzień pod hasłem „Prima Aprilis! Nie wierz nikomu, bo się pomylisz!”
 2. Wielkanocne tradycje. Życzenia świąteczne dla grona pedagogicznego, pracowników i uczniów ZSP Nr 2 w Sarnowie.
 3. Dnia Ziemi- gazetka SU, ubieramy się na zielono.

 

Maj

  1. Dzień Europy - quiz wiedzy dla klas 8.

  2. Dzień Ciekawych Zawodów.

 

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka.
 2. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2023/2024.
 3. Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym.
 4. Udział SU w uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

Opiekunowie :

Pani Katarzyna Dyjak

Pani Sylwia Stachowska

 

Samorząd uczniowski:                          

Przewodnicząca:  Karolina Grabarz
Zastępca:  Wiktor Knapczyk
Protokolant:  Julia Toczkowska
Pozostali członkowie:  Liliana Tomalik, Natalia Glaz

 

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie przy Samorządzie uczniowskim działa SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU pod opieką   

p. Marcina Szymonka.   
http://psary.pl/www/epsary/spsarnow/wolontariat