Trasa dowozu

Trasy dowozu w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin przejazdu autobusem szkolnym obowiązujący w czasie dowozu dzieci organizowanego przez gminę Psary - do pobrania

 

TRASY AUTOBUSU SZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCE OD 6 PAŹDZIERNIKA 2022r.

 

I autobus poranny - opiekun: p. Stanisława Kalbarczyk

Góra Siewierska, osiedle Czerwony Kamień (6.45) - Góra Siewierska pętla (6.50) - Góra Siewierska Kościuszki (6.53) - Strzyżowice droga do Góry Siewierskiej (6.55) - SP Strzyżowice (7.00) - Goląsza Biska (7.04) - Strzyżowice, ul. Leśna, przez ul. Belną (7.05) - Góra Siewierska pętla (7.08) - Brzękowice Górne (7.12) - Brzękowice Remiza (7.14) - Goląsza Górna (7.16) - Dąbie Górne (7.18) - Dąbie Garbacz (7.20) - Dąbie Kościół (7.22) - SP Dąbie (7.24) - Malinowice Wiejska (7.29) - Psary Ośrodek Zdrowia (7.31) - Psary Urząd Gminy (7.33) - Psary Wiejska (7.35) - SP Psary (7.40) - Malinowice Bory (7.45) - Malinowice Szkoła (7.47) - Malinowice, droga do Chrobakowego (7.50) - Dąbie Chrobakowe 10 (7.52) - Dąbie Chrobakowe 30 (7.54) - Dąbie Dolne 77 (7.56) - Dąbie Dolne 50 (7.57) - Dąbie Poczta (7.58) - SP Dąbie (8.00) - Goląsza Biska (8.05)
-
SP Dąbie (8.10).

II autobus poranny - opiekun: p. Wanda Nabrdalik

Ratanice (6.50) - Ratanice Most (6.51) - Preczów Droga do Zalewu (6.52) - Preczów Ośrodek Opiekuńczy (6.53) - Preczów Polna (6.54) - Marianki (6.57) - Preczów Dębowa (7.02) - Preczów Remiza (7.05) - Sarnów Nowa (7.07) - SP Sarnów (7.10) - Sarnów Główna (dzieci z Domu Dziecka) (7.15) (przez trasę DK86) - SP Gródków (7.20) (przez ul. Łączną) - Psary Remiza (7.30) – Psary Szkolna (koło OPS) (7.32) - Strzyżowice Graniczna (7.33) - Strzyżowice Belna 125 (7.35) - Strzyżowice Belna 53 (7.37) - SP Strzyżowice (7.43) - SP Psary (przez ul. Szkolną) (7.50).

  1. I autobus popołudniowy - opiekun: p. Agata Niemczyk (poniedziałek, wtorek, piątek)
                                                                p. Stanisława Kalbarczyk (środa, czwartek)

SP Dąbie (13.00) - Dąbie Kościół (13.02) - Dąbie Garbacz (13.04) - Dąbie Górne (13.06) - Goląsza Górna (13.08) - Brzękowice Remiza (13.10) - Brzękowice Górne (13.12) - Góra Siewierska, osiedle Czerwony Kamień (13.15) - Góra Siewierska pętla (13.21) - SP Strzyżowice (13.28) - Strzyżowice droga do Góry Siewierskiej (13.33) - Góra Siewierska Kościuszki (13.35) - Góra Siewierska pętla (13.37) - Góra Siewierska, osiedle Czerwony Kamień (13.39) - Goląsza Biska (13.45) - SP Dąbie (14.00) - Dąbie Poczta (14.02) - Dąbie Dolne 50 (14.04) - Dąbie Dolne 77 (14.06) - Dąbie Chrobakowe 30 (14.08) - Dąbie Chrobakowe 10 (14.10) - Malinowice, droga do Chrobakowego (14.12) - Malinowice Szkoła (14.16) - Malinowice Bory (14.18) - Malinowice Wiejska (14.20) - SP Psary (14.25) - SP Strzyżowice (przyjazd 14.35 - odjazd 15.00) - Strzyżowice droga do Góry Siewierskiej (15.05) - Góra Siewierska Kościuszki (15.07) - Góra Siewierska pętla (15.09) - Góra Siewierska, osiedle Czerwony Kamień (15.12) - Goląsza Biska (15.15) - SP Dąbie (15.30) - Dąbie Kościół (15.32) - Dąbie Garbacz (15.34) - Dąbie Górne (15.36) - Goląsza Górna (15.38) - Brzękowice Remiza (15.40) - Brzękowice Górne (15.42) - Góra Siewierska, osiedle Czerwony Kamień (15.44) - Góra Siewierska pętla (15.46) - jeśli będą dzieci z Psar i Malinowic wówczas: Psary Remiza (15.55) - Malinowice (16.00)

II autobus popołudniowy - opiekun: p. Wanda Nabrdalik

SP Psary (13.12) - SP Strzyżowice (13.22) - Strzyżowice Belna 53 (13.24) - Strzyżowice Belna 125 (13.26) - Strzyżowice Graniczna (13.28) - SP Gródków (13.33) - SP Psary (13.38) - Psary Wiejska (13.40) - Psary Urząd Gminy Psary (13.41) - Psary Ośrodek Zdrowia (13.42) - Malinowice Wiejska (13.45) - SP Sarnów (13.52) - Sarnów Dom Dziecka (13.54) - Sarnów Nowa (13.55) - Preczów Remiza (13.57) - Preczów Dębowa (13.59) - Marianki (14.03) - Preczów Polna (14.06) - Preczów Ośrodek Opiekuńczy (14.07) - Preczów Droga do Zalewu (14.08) - Ratanice (14.10) - SP Psary (14.25) - jeśli będą dzieci z Malinowic wówczas: Malinowice Wiejska (14.30) - SP Strzyżowice (14.35) - Strzyżowice Belna 53 (14.37) - Strzyżowice Belna 125 (14.39) - Strzyżowice Graniczna (14.40) - SP Gródków (15.15) - SP Psary (15.20) - Dom Dziecka (15.30) - SP Sarnów (15.35) - Sarnów Nowa (15.40) - Preczów Remiza (15.42) - Preczów Dębowa (15.44) - Marianki (15.46) - Preczów Polna (15.48) - Preczów Ośrodek Opiekuńczy (15.50) - Preczów Droga do Zalewu (15.52) - Ratanice (15.55)

WAŻNE !

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS