Baza szkoły

SZKOŁA

10 sal lekcyjnych, w tym 8 sal wyposażonych w tablice interaktywne 

 

 

 


świetlica wyposażona w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu "Radosna szkoła"

 

 

 pracownia komputerowa 

  

 sala gimnastyczna

 

sekretariat

 

gabinet dyrektora

 

 gabinet logopedy i pedagoga

 

gabinet profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej

 

1 szatnia i indywidualne szafki dla każdego ucznia

     

 

 

 biblioteka 

 

 

boisko wielofunkcyjne

 

 

 

plac zabaw

stołówka, pokój nauczycielski, 6 toalet, kotłownia.

 

 

 PRZEDSZKOLE

 

sala grupy "Mądre Sowy" wyposażona w elektryczny ekran, rzutnik i laptopa  

 

sala grupy "Maleństwa" wyposażona w elektryczny ekran, rzutnik i laptopa  

sala grupy "Tygryski" wyposażona w tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem i laptopem

 

kuchnia

 

gabinet intendenta

 

 gabinet księgowej i wicedyrektora

 

 plac zabaw