Lekcja o prawach dziecka w klasie czwarte

20 listopad 2023
Uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w lekcji poświęconej prawom dziecka. Czwartoklasiści zostali zapoznani z katalogiem praw dziecka oraz poznali dokument, w którym są te prawa zapisane. Uczniowie interpretowali wiersz Marcina Brykczyńskiego pt. „ O prawach dziecka”. Zajęcia urozmaiciła wizyta uczennic z klasy 6b , które przeczytały uczniom historyjki dotyczące:
• prawa do życia i rozwoju
• prawa do wychowania w rodzinie
• prawa do nazwiska
• prawa do swobody myśli, wypowiedzi
• prawa do prywatności
• prawa do nauki
• prawa do życia bez przemocy
• prawa do poszanowania godności
Zajęcia były wstępem do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, które przypadają na 20 listopada.