Spotkanie z policjantem

20 listopad 2023
17 listopada 2023r odbyło się spotkanie uczniów z policjantką. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
Policjantka rozmawiała z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślała ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomniała również zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi również w świecie wirtualnym. Poruszyła także temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.
Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i aktywnie brali udział w rozmowie.