Domino matematyczne

20 listopad 2023

Domino matematyczne to prosta, powszechnienie znana gra, a jednocześnie atrakcyjna forma uczenia się poprzez zabawę. Przekonali się o tym uczniowie klasy 5a podczas utrwalania umiejętności skracania i rozszerzania ułamków zwykłych, zamiany ulamków niewłaściwych na liczby mieszane lub liczby naturalne oraz zamiany na ułamki niewłaściwe. Domino świetnie sprawdziło się rienież w klasach szóstych podczas utrwalania własności kątów oraz obliczania brakujących miar kątów w trójkątach oraz w czworokątach.