Montessori w praktyce

20 listopad 2023
Jednym z założeń pracy z uczniami metodą Montessori jest zasada, że na lekcji jest minimum nauczyciela i maksimum ucznia. Zgodnie z tą zasadą na ostatnich lekcjach języka polskiego w klasie 6 a i 6b uczniowie wykonywali karty pracy, które samodzielnie sprawdzali oraz poznali w nietypowy sposób biografię Kochanowskiego, którą później samodzielnie odtwarzali. Taka metoda pracy wymaga skupienia i koncentracji na lekcji, a także własnego zaangażowania. To najważniejsze czynniki przy wyrabianiu w uczniach odpowiedzialności za proces uczenia się.