„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” 2023/2024

22 styczeń 2024

Nasza szkoła od 12 lutego 2024r. (po feriach) będzie realizowała nowy program profilaktyczny: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Program został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Uczniowie klas siódmych i ósmych w formie zajęć warsztatowych będą uczyć się na temat zagrożeń wynikających z zażywania „dopalaczy”. Celem zajęć jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i wyeksponowanie zagrożeń wynikających z ich używania.