Program profilaktyczny "Bieg po zdrowie"

22 styczeń 2024

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła włączyła się do programu profilaktycznego „Bieg po zdrowie”. Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Skierowany jest dla klas czwartych. Główne cele programu to zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia.