Smak życia czyli debata o dopalaczach

05 czerwiec 2023

Uczniowie klas starszych ZSP nr 2 w Sarnowie uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego pt. „ Smak życia, czyli debata o dopalaczach”.

Celem programu było dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

Zajęcia dostały wzbogacone o prezentacje, a na korytarzu szkolnym pojawiły się plakaty skłaniające do refleksji.