Akcja.  #pasek_dla_każdego_ucznia_uczennicy

15 kwiecień 2024

Akcja. 

#pasek_dla_każdego_ucznia_uczennicy

 

Po co? 

         A co, gdyby każdy uczeń, każda uczennica na koniec roku szkolnego otrzymał/a pasek na świadectwie? Dzisiaj nagradzamy „paskiem” uczniów, uczennice, którzy/re ze wszystkiego są najlepsi. Takich, którzy z każdego przedmiotu posiadają wymaganą w podstawie programowej wiedzę. Każdy z nas zna takiego ucznia i taką uczennicę, któremu i której chciałby dać „pasek” z przedmiotu, którego uczy. Niestety, uczeń/ca paska na koniec roku nie otrzyma, bo w szkole trzeba być dobrym ze wszystkiego, żeby otrzymać wyróżnienie. A gdyby tak wyróżniać każdego ucznia i każdą uczennicę za jego indywidualne zdolności z poszczególnych przedmiotów? Dzieci mają przecież tak wiele różnych talentów.

         Świadectwo z paskiem dla każdego ucznia? To możliwe dzięki inicjatywie Wioletty Matusiak, edukatorki i nauczycielki, która cztery lata temu poruszyła w mediach temat świadectw z wyróżnieniem. Według pomysłodawczyni akcji każdy uczeń jest wyjątkowy i może dostać pasek za różne talenty, postawy i działania. Wystarczy, obok świadectw z czerwonymi paskami za najlepsze oceny, wydrukować kilka kolorowych pasków i nadać im znaczenie!

Dla kogo?

         Dla kogo jest akcja pasek dla każdego ucznia i skąd pomysł na taką inicjatywę? Pasek dla każdego ucznia jest przede wszystkim dla uczniów, ale także dla nauczycieli i rodziców. Pokazuje, że na koniec roku szkolnego, każdy może zostać doceniony za różne kompetencje i postawy, tak ważne w obecnych czasach, a nie tylko za wzorową metryczkę. To bardzo ważne, aby mówić głośno o tym, że dzieci są wyjątkowe. Pozwolić im zauważyć, że mają w sobie różne talenty i idą do szkoły nie po to, żeby się dowiedzieć, że są słabe, tylko aby odkryć swój potencjał. Dowiedzieć się, że są unikatowe i na tym świecie niezbędne.

Co? Opis akcji.

         Pasek dla każdego ucznia nie ma na celu pozbawić szkoły czerwonych pasków za wzorowe świadectwo, ale zwrócić uwagę też na te dzieci, które nie mają średniej minimum 4,75 i samych piątek, zwrócić uwagę na ich postawy i umiejętności. Bo każde z dzieci ma talent i jest wyjątkowe, rolą dorosłego jest by pomóc tym talentom zakwitnąć. W tym powinna pomagać szkoła. Jak może to wyglądać w naszej szkole?

Paski przede wszystkim dostaną uczniowie klas 4-8, którzy otrzymują oceny cyfrowe. Wychowawcy klas skonsultują proponowane paski z całą kadrą. Natomiast nie zaszkodzą konsultacje z dziećmi, które znając siebie wzajemnie, mogą trafnie wskazać dorosłym właściwy pasek dla kolegów i koleżanek.

Propozycje pasków:

 

  1. CZERWONY PASEK

- Świetnie mi idzie w nauce (standardowe świadectwo z czerwonym paskiem),

 

  1. BRĄZOWY PASEK

- Jestem zafascynowany technologią,

- Dzielę się moją wiedzą o programach i aplikacjach komputerowych,

- Jestem uczestnikiem koła informatycznego,

- Chcę zmieniać świat na lepszy za pomocą technologii,

- Stworzyłem/stworzyłam aplikację dla kolegów i koleżanek

 

  1. ŻÓŁTY PASEK

- Jestem wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka,

- Staję w obronie słabszych, jestem dobrym przyjacielem,

- W ramach wolontariatu pomagam innym,

- Działam w samorządzie szkolnym, kołach zainteresowań, które mają na celu dobro innych,

- Angażuję się w życie szkoły i klasy,

-  Niemożliwe dla mnie nie istnieje, jestem zawsze gotowy, by pomagać (magiczny uczeń)

 

  1. ZIELONY PASEK

- Jestem żywo zainteresowany otaczającą mnie przyrodą,

- Uwielbiam przeprowadzać doświadczenia, eksperymenty,

- Działam w obronie przyrody, klimatu,

- Dbam o roślinność na terenie szkoły, klasy,

- W ramach wolontariatu pomagam naszym braciom mniejszym

 

  1. NIEBIESKI PASEK

- Jestem aktywny w sporcie i zachęcam do tego innych,

- Prowadzę zdrowy tryb życia,

- Uczestniczę w zawodach sportowych,

- Prowadzę bloga, vloga o aktywnym stylu życia,

- Aktywnie uprawiam różne rodzaje sportu również poza szkołą

 

  1. RÓŻOWY PASEK

- Jestem twórcą/artystą – tworzę muzykę, biżuterię konstrukcje przestrzenne z klocków Lego, naczynia gliniane i inne,

- Gram na instrumentach, śpiewam, tańczę, recytuję, szyję itd.,

- Chodzę na kółko teatralne,

- Maluję, haftuję, fotografuję, itd.,

- Przejawiam zainteresowanie sztuką i kulturą

 

  1. FIOLETOWY PASEK

- Często zadaję trudne pytania i szukam na nie odpowiedzi,

- Znam swoje mocne strony i rozwijam samoświadomość,

- Samodzielnie wyznaczam cele,

- Jestem ambitny, wierzę w siebie,

- Jestem zaradny/zaradna, samodzielny/samodzielna,

- Lubię decydować o sobie i poznawać siebie,

- Chodzę na kółko filozoficzne/różańcowe lub kółko o podobnym charakterze

 

  1. POMARAŃCZOWY PASEK

- Jestem zawsze radosny, „zarażam” uśmiechem i optymizmem,

- Jestem mega kreatywny, odważny, nietuzinkowy,

- Mam wysoką frekwencję.

 

Odpowiedzialni:

         Za realizację akcji odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele uczący w klasach 4-8, ze szczególnym uwzględnieniem roli wychowawców klas. Wszyscy systematycznie wpisują pochwały poszczególnym uczniom, by wychowawca klasy pod koniec roku szkolnego, po konsultacjach z innymi członkami rady pedagogicznej czy dziećmi, mógł podjąć stosowną decyzję o przyznaniu uczniowi wybranego koloru paska. Koordynatorami akcji są: pani Wioletta Mokosa i pani Anna Matusik.

Co z tego wyniknie? (efekty)

         Dzieci odkrywają swoje talenty,  rozwijają swoje super moce. Dorośli codziennie towarzyszą im w tym procesie, pomagają w rozwijaniu talentów, stają się dla dzieci niezbędnymi dorosłymi. Każde z dzieci na koniec roku szkolnego otrzymuje kolorowy pasek, zostaje wyróżnione za swoją niezwykłość, nietuzinkowość, za talenty, które przez cały rok rozwijało, a które uczyniły go oryginalnym, niepowtarzalnym. To z kolei daje satysfakcję, że podopieczni się rozwijają, bo ważne są różne umiejętności, kompetencje, postawy, tak ważne w obecnych czasach.  Udział w akcji pomoże też nauczycielom zauważyć w każdym uczniu progres, ale jednocześnie wskazać mu obszary rozwoju.  Chcemy nagrodzić wszystkich za trud pracy, który włożyli przez cały rok, za ich wyjątkowość i podkreślić to, jak są ważni. Przecież każde dziecko jest innym, cudownym kolorem.

Kiedy?

         Projekt wejdzie w życie z początkiem roku szkolnego 2023/2024, począwszy od 1 września. Akcja obejmie uczniów wszystkich klas starszych 4-8 i będzie trwała przez cały rok szkolny, który jest rokiem testowym. Po pierwszym roku trwania akcji Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z rodzicami i uczniami, zadecyduje o przedłużeniu akcji i ewentualnym jej rozszerzeniu na klasy młodsze lub zmianach w jej funkcjonowaniu.