Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas czwartych "Bieg po zdrowie"

01 czerwiec 2023

Uczniowie klas 4 wzięli udział w cyklu zajęć związanych z realizacją programu pt. „Bieg po zdrowie”. Były to zajęcia wzbogacające program profilaktyczno-wychowawczy szkoły. Czwartoklasiści podczas zajęć poznali:

  • skład papierosów,

  • korzyści wynikające z niepalenia papierosów,

  • aktywne formy spędzania wolnego czasu.

Program wdraża uczniów do świadomego podejmowania wyborów, uczy asertywności oraz wyrażania własnych oczekiwań bez obawy odrzucenia przez rówieśników. Uczniowie podczas zajęć policzyli ile kosztuje palenie papierosów, poznali szkodliwe składniki papierosów.

Uczniowie:

  • przeprowadzili wywiady pt. „Dlaczego nie palę?”

  • przygotowali komiksy prezentujące asertywną postawę;

  • brali udział w dyskusji

  • uczestniczyli w quizie „Załóż się o swoje płuca”