Job Shadowing w Hiszpanii

10 październik 2021

EU flag Erasmus vect POS

W dniach 20-24 września 2021r. nauczyciele z ZSP nr 2 w Sarnowie odwiedzili hiszpańską szkołę Escola Salvador Sanromà w Llinars del Vallès w Katalonii.

Celem wyjazdu była wizyta Job Shadowing w ramach projektu "Mała wiejska szkoła w nowoczesnej i innowacyjnej Europie" programu Erasmus+, mobilność kadry edukacji szkolnej. W mobilności wzięło udział czterech nauczycieli - Katarzyna Nawrot, Wioletta Mokosa, Anna Matusik oraz Małgorzata Borowiecka.

Najważniejszym doświadczeniem przedsięwzięcia był aktywny udział w życiu hiszpańskiej szkoły. Podczas pobytu nauczycieli zorganizowane zostały spotkania robocze oraz integrujące z katalońskimi nauczycielami. Wizyta była okazją do rozmów z pracownikami oświaty, nawiązania bliższych znajomości, nowych, międzynarodowych kontaktów. Mobilność zaowocowała znalezieniem kolejnych partnerów do realizacji projektu e-Twinning.

Podczas Job Shadowing nauczyciele z ZSP w Sarnowie doskonalili warsztat pracy, obserwowali różnego rodzaju metody i formy pracy, praktyczne zastosowania urządzeń mobilnych, programów komputerowych, nowoczesnej technologii, kodowania i robotyki. Poznawali różnorodne sposoby wykorzystania tablic interaktywnych, obserwowali m.in. „odwrócone lekcje”, CLIL, uczenie się w parach, małych grupach, zespołach. Obserwowali także sposoby motywowania uczniów do nauki i współpracy.

Katalońska szkoła ogromną wagę przykłada do integracji grupy oraz współpracy dzieci.  Uczniowie podczas zajęć wykonują zadania w parach lub grupach, dzięki czemu uczą się pomagać sobie podczas realizacji projektów, zadań lub codziennej zabawy. Współpraca w zespole przygotowuje młodzież do rozwiązywania złożonych problemów.

Szkoła, w której realizowano mobilność, ma bardzo bogatą tradycję dotyczącą projektów międzynarodowych. Placówka współpracuje z wieloma europejskimi szkołami, dzięki czemu, wnikliwie omówiono również sposoby realizacji różnych projektów międzynarodowych oraz pozyskiwanie nowych partnerów. Podczas wizyty polska delegacja przedstawiła prezentację o szkole, regionie i Polsce. Ogromne wrażenie na katalońskich nauczycielach zrobiły szkolne obiekty sportowe. Druga z przedstawionych prezentacji została wykonana przez uczniów ZSP nr 2, w ramach projektu Erasmus+, akcja KA229, dzięki czemu i my mogliśmy podzieliś się swoim doświadczeniem.

Ważnym aspektem wizyty w Hiszpanii było także doskonalenie wiedzy o bogatej kulturze i historii, złożonej sytuacji politycznej i różnorodnych zwyczajach tego kraju. Nie można nie wspomnieć o degustacji wspaniałych, katalońskich przysmaków. Na szczególną uwagę zasługuje jednak atmosfera spotkań. Uczestniczący w mobilności nauczyciele pozostają pod dużym wrażeniem hiszpańskiej gościnności, otwartości na drugiego człowieka i jego problemy, umiejętności wymiany doświadczeń, co z pewnością inspiruje do zmian, modyfikacji i poszukiwania nowych rozwiązań w codziennej pracy.

JSIMG 20210920 WA0001

JS20210920 103702

JSIMG 20210924 WA0041

JS20210921 125526

JS20210920 131042

JSIMG 20210924 WA0014

JSIMG 20210924 WA0017

JSIMG 20210924 WA0004

JSIMG 20210924 WA0049