Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny Księgowy

28 kwiecień 2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2    W SARNOWIE

 

- Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie (ogłoszenie o wolnym stanowisku z dnia 24 marca 2021r.) została wybrana Pani Anna Gibałka;

- Pani Anna Gibałka spełnia wymagania stawiane na stanowisku głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie;

- Komisja wybrała kandydaturę Pani Anny Gibałki, która posiada wyższe wykształcenie w zakresie rachunkowości oraz administracji publicznej i gospodarki samorządowej. Ponadto Pani Anna Gibałka posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości. Od wielu lat pracuje jako główna księgowa w jednostce budżetowej.

- Wyniki procesu rekrutacji ogłoszono dnia 28 kwietnia 2021r.

 

Dyrektor ZSP nr 2 w Sarnowie:

mgr Małgorzata Barańska