Innowacje pedagogiczne realizowane w przedszkolu

30 wrzesień 2019

 W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu realizowane są następujące działania innowacyjne:

 

Działanie innowacyjne " Zabawa w Kodowanie" - autorstwa Anny Łubowskiej i Angeliki Czapli . Celem tego działania innowacyjnego jest przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki kodowania i programowania oraz rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. Planowanie działań prowadzących do rozwiązania sytuacji konfliktowej, weryfikacja poprawności wykonanych zadań oraz obserwacja i wyciąganie stosownych wniosków. Przewidywany czas realizacji innowacji: październik 2020- czerwiec 2021 w grupie dzieci 5, 6 -letnich Mądre Sowy.

Działanie innowacyjne "Oczyma wyobraźni dziecka" - autorstwa Angeliki Czapli. Prowadzone są zajęcia w ramach działań innowacyjnych w grupach 4,5- latków Tygryski, 5,6-latków Mądre Sowy. Udział dzieci w zajęciach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczyniając się do rozwoju samodzielności i pomysłowości. Stymuluje młodego człowieka do kreatywnego myślenia, pracy percepcji wzrokowej i pobudzania zmysłów. W czasie wykonywania różnych form plastycznych wykorzystujemy zmysły, takie jak: dotyk, wzrok i węch. Stymulują i pobudzają motorykę małą i rozwijają percepcję wzrokową. Udział w zajęciach przygotowuje dziecko do roli świadomego odbiorcy, wykonawcy prac plastycznych. Kształtując właściwe postawy społeczne takie, jak: cierpliwość, współpraca, empatia i zaangażowanie.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu jest realizowana innowacja pedagogiczna „Mali badacze” opracowana przez panie Wiolettę Wróbel i Aleksandrę Czaplę. Dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza a także potrzeba zadawania pytań, dowiadywania się nowych interesujących rzeczy. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym, które będą realizowane w następujących obszarach tematycznych:

  • Papier
  • Baterie i magnesy
  • Światło i kolor
  • Powietrze i latanie
  • Woda

Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka oraz uruchomienia wyobraźni. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.