Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

19 październik 2018

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego  1 września 2020r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2020 r.
 Zakończenie I semestru  31 stycznia 2021r.
 Ferie zimowe  1 – 14 lutego 2021 r.      4-17 stycznia 2021r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  1 - 6  kwietnia 2021 r.
 Egzamin ósmoklasisty

 25 maja 2021r. - język polski
 26 maja 2021r.- matematyka
 27 maja 2021r. - język obcy nowożytny

 Zakończenie roku szkolnego
 25 czerwca 2021 r.
 Ferie letnie

 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

14 października 2020r.

4 - 5 stycznia 2021r.

25-27 maja 2021r. (trzy dni egzaminu klas ósmych)

1 czerwca 2021r. - Dzień Dziecka - Festyn Rodzinny (jeśli ustąpi epidemia)

4 czerwca 2021r. (dzień po Bożym Ciele)

1 dzień do dyspozycji dyrektora szkoły


W dni wolne od zajęc dydaktycznych sprawowana jest opieka  nad uczniami zgodnie z potrzebami rodziców w godzinach pracy świetlicy od 7.00 - 16.00.