Rada Rodziców

12 wrzesień 2018

Rady Rodziców wspierają działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły i przedszkola
oraz uczestniczą w realizacji ważnych zadań.

 

 

Nr konta bankowego Rady Rodziców Szkoły - 86 1020 2498 0000 8202 0708 6665

Dokonując wpłaty na Radę Rodziców w tytule przelewu proszę o wpisanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę.

******************************************************************************

 

 Rada Rodziców Szkoły Podstwowej im. Alfreda Szklarskiego

 

Przewodnicząca: Pani Katarzyna Skóra

Zastępca: Pan Łukasz Janota

Skarbnik: Pani Alicja Meszek

Protokolant: Pani Joanna Witerska

 


 ******************************************************************************

 

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka

 

Przewodniczący: Pani Monika Bzowska

Zastępca: Pani Olga Sobolewska

Skarbnik: Pani Ewa Obuchowska

Protokolant: