ZEBRANIA Z RODZICAMI

12 luty 2024

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI

15 lutego 2024r.

- godz. 15.00  spotkanie dyrekcji z radą rodziców

- godz.  16.00 - 17.00  zebranie wychowawcy klas I-III z rodzicami.

- godz. 17.00 - 18.00   zebrania wychowawców klas IV-VIII z rodzicami.