MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

19 wrzesień 2022

15 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kropki. Uczniowie klas V przygotowali autoprezentację, w której podzielili się z koleżankami i kolegami z klasy swoimi zainteresowaniami, pasjami oraz mocnymi stronami. Okazuje się, że w szkole mamy uczniów, którzy uwielbiają sport, śpiew, plastykę, muzykę oraz naukę. Uczniowie naszej szkoły realizują swoje pasje w szkole oraz poza nią. Wielu z nich gra w klubach piłkarskich, część uczęszcza do szkół muzycznych lub uczestniczą w spotkaniach, które przygotowują ich do konkursów. Wielu naszych uczniów cechuje systematyczność, wytrwałość i pracowitość. Wykazują się ogromną konsekwencją w podejmowanych działaniach, co przekłada się na ich rozwój. W klasie IA i I B uczniowie doskonalili sprawności manualne wykonując wyklejanki związane z symbolem kropki. Czwartoklasiści, którzy rozpoczęli II etap edukacyjny przygotowali krótkie wystąpienia, w których przedstawili swoje mocne strony. Uczniowie klas starszych wielokrotnie w ciągu całego roku szkolnego zdobywają najwyższe lokaty w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim czy powiatowym, dzięki czemu uzyskują potwierdzenie swoich umiejętności.

Dzień Kropki to inicjatywa, poprzez którą chcemy podkreślić wyjątkowość uczniów uczęszczających do Naszej placówki.

Małgorzata Borowiecka