,,Mały roznosiciel nadziei"- Powstanie Warszawskie Pamiętamy!!!

29 listopad 2021

,,Mały roznosiciel nadziei"- Powstanie Warszawskie Pamiętamy!!!

W Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr. 2 Sarnowie od 20 września rozpoczęła się projekt BohaterON- włącz historię. Jest to projekt mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Akcja w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu polegała na zapoznaniu się z materiałami przesłanymi do szkoły od organizatora, przeprowadzeniu lekcji z wykorzystaniem w/w materiałów.

Klasy I-III wykonywały godło Polski, zastanawiały się, kim jest bohater i jakie cechy powinien posiadać oraz wybierały przedmioty potrzebne Powstańcom podczas walki. Oglądały przedstawienie dla najmłodszych oparte na relacji dziadek – wnuczka, w prosty sposób wyjaśni dzieciom czym jest bohaterstwo, czyn patriotyczny i co zrobić, by móc się nazwać patriotą. Pokaże, co dla Powstańców Warszawskich znaczy pamięć o historii oraz jak ważna jest dla nich korespondencja z dzisiejszymi, młodymi patriotami. Redagowali też pocztówki dla żyjących Powstańców Warszawskich, w których dziękowali za ofiarną walkę w obronie stolicy Warszawy.

 Uczniowie klas IV -VIII wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli historii według scenariusza przygotowanego przez organizatorów projektu:

klasy IV i VI "Mały roznosiciel nadziei"

klasy VII i VIII "Co za historia - Powstanie Warszawskie".

Klasy IV- VI wskazywały cechy bohatera oraz wskazywały osoby, które ich zdaniem na to miano zasługują, przedstawiali bohaterską postawę harcerzy którzy w powstaniu warszawskim dostarczali pocztę. Natomiast klasy VII i VIII dodatkowo obejrzały film opowiadający o przebiegu Powstania Warszawskiego. Uczniowie poznali także biogramy żyjących Powstańców i ich wspomnienia z obrony stolicy i walki z okupantem .Uczniowie klasy VII przedstawiali pokolenie Kolumbów mówili o ich odwadze oraz twórczości przybliżając postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Oprócz intensywnej pracy na lekcji, grupowej i indywidualnej, uczniowie mogli wysłuchać dwóch interesujących słuchowisk a także obejrzeć prelekcje przygotowaną na tę okazję.

Powstały również piękne kartki dla Powstańców, w których uczniowie zawarli moc życzeń i podziękowań dla naszych Bohaterów.

    Kartki zostały wysłane na adres fundacji, która przekaże je honorowym odbiorcom.