Akcja „Wirusoochrona”

19 listopad 2021

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid - 19 mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczął na terenie województwa śląskiego realizację Wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”.

W dniu 15.10.2021r. w klasie IIIa została przeprowadzona lekcja „KLASA IIIA WIRUSOM I BAKTERIOM MÓWI STOP – Wirusoochrona” zgodnie z wytycznymi sanepidu i ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę. Zajęcia zostały odnotowane przez wychowawcę w dzienniku Librus podczas zajęć oraz w ważnych wydarzeniach klasowych.

Celem zajęć było uświadomienie dzieciom jak ważne dla każdego człowieka jest zdrowie. W trakcie zajęć dzieci mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Przeprowadzona akcja „KLASA IIIA WIRUSOM I BAKTERIOM MÓWI STOP – Wirusoochrona” jest i będzie cenną lekcją edukacyjną nie tylko dla uczniów, również dla rodziców, którzy są w stałym kontakcie ze szkołą. Uczniowie są świadomi, że należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w okresie pandemii: zasada DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka).
Podczas zajęć podkreślano, jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie i dostosowanie ubrań do warunków pogodowych. Klasa IIIa wysłuchała wskazań pani pielęgniarki dot. odpowiedniego mycia rąk. Uczniowie mieli również możliwość umycia rąk pod Jej czujnym okiem. Klasa IIIa rysowała prace pt. Moja rodzina i ja w okresie pandemii oraz kolorowała bakterie i wirusy, które były załącznikiem dostarczonym przez sanepid.  W czasie trwania lekcji uczniowie oglądali film edukacyjny i prezentacje multimedialną. Dzieci rozwiązywały krzyżówki oraz rebusy. Nabywali doświadczenia we wszystkich obszarach rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Uczniowie wiedzą, że stosowanie się do powszechnie znanych zasad higieny to podstawowe zachowanie chroniące przed wirusami – w tym także przed niebezpiecznym koronawirusem.

 

 

 W klasie Ib w czasie zajęć zgodnie z zaleceniami w trakcie pracy z dziećmi poruszono tematykę:

- dbałości o zdrowie - poprzez prawidłowe odżywianie się oraz propagowanie aktywności fizycznej zarówno w domu jak i na świeżym powietrzu a także dostosowywanie ubioru do aktualnych warunków pogodowych;

- dostrzegania roli higieny osobistej na co dzień oraz w warunkach nasilonego zagrożenia rozprzestrzeniania chorób zakaźnych, z naciskiem na praktyczne wykorzystanie wiedzy poprzez przestrzeganie etapów mycia rąk,

- roli szczepień ochronnych w powstrzymaniu szerzenia się chorób zakaźnych,

- konieczności przestrzegania szczególnych zasad postępowania podczas pandemii koronawirusa.

Do realizacji powyższych tematów wykorzystano materiały edukacyjne otrzymane z Sanepidu, materiały przygotowane przez nauczycieli, karty pracy dla dzieci do wykonania w domu wraz z rodzicami, film edukacyjny p.t: „Bajka o wirusie” pozyskany z internetu: https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg

 

 

Dzień 15 października dla uczniów klas IIIb  był niecodzienny. Uczniowie wzięli udział w zajęciach na temat "Waleczni w chorobie". Zajęcia miały na celu zapoznania dzieci profilaktyką dbania o własne zdrowie. W trakcie zajęć dzieci wysłuchały opowiadania Anny Sójki ”Chlapacze”. Oceniły postępowanie bohaterów oraz skutki ich zachowania. Następnie nauczyciel przedstawił mini wykład na podstawie prezentacji multimedialnej Światowej Organizacji Zdrowia na temat przenoszenia wirusów, objawów choroby, zasad higieny w czasie pandemii oraz w sezonie zachorowań na grypę. Udzielono również informacji na temat jak ważne są szczepienia w życiu ludzi. Dzieci rozwiązywały krzyżówki oraz odpowiadały na pytania dotyczących zdrowia. Uczniowie również przypomnieli sobie zasady funkcjonowania w szkole w czasie pandemii. Została przeprowadzona rozmowa na temat chorób, które znamy podczas której wyjaśniono pojęcia wirus i bakterie oraz udzielono odpowiedzi na pytania: Jak rozprzestrzeniają się w otoczeniu? Jak zadbać o zdrowie, żeby nie zachorować? Na zajęciach gościem specjalnym była pieleniarka szkolna, która zapoznała dzieci z powyższym tematem oraz udzieliła wyczerpujących odpowiedzi uczniów na temat dbania o swoje zdrowie i swoich bliskich oraz o mozliwości przenoszenia chorób.

Na zakończenie każde dziecko miało możliwość zaprezentowania prawidłowego mycia rąk oraz wykonało prace plastyczne na temat "Jak nie dać się wirusom?"

 

W dniu 14.09.2021r. w klasie 1a została przeprowadzona Lekcja Higieny – Wirusoochrona zgodnie z wytycznymi sanepidu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę.Celem zajęć było uświadomienie dzieciom jak ważne dla każdego człowieka jest zdrowie. Podczas lekcji dzieci poznały podstawowe zasady higieny osobistej, aby zapobiec chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową z uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Szczególną uwagę zwróciłam na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w okresie pandemii: zasada DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka).
Podczas zajęć z dziećmi podkreślałam, jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie i dostosowanie ubrań do warunków pogodowych. Przeprowadziłam również praktyczną naukę prawidłowego mycia rąk „Szkoła Czystych Rąk”. Ponadto podczas lekcji uczniowie rozwiązywali krzyżówkę lub kolorowali bakterie i wirusy, które były jednym z załączników dostarczonych przez sanepid. Sądzę, że uczniowie wiedzą, że stosowanie się do powszechnie znanych zasad higieny to podstawowe zachowanie chroniące przed wirusami – w tym także przed niebezpiecznym koronawirusem.  W dniu 17.09. 2021r. w naszej klasie odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną, która przeprowadziła dla uczniów prelekcję dotyczącą zasad dbania o zdrowie oraz właściwego odżywiania.