„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”

09 listopad 2021

Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”

 

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest edukacja patriotyczna, nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury.

Listopad jest miesiącem, w którym obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To święto skłoniło nas do dokładnego przeanalizowania tekstu hymnu polskiego, a także poznania postaci historycznych, które są w nim wymienione. Podczas zajęć języka polskiego, uczniowie chętnie opowiadali w jaki sposób można być patriotą w czasach pokoju. Czwartoklasiści poznali genezę symboli narodowych.

Kolejnym elementem zajęć była praca w grupach. Jest to jedna z najpopularniejszych metod aktywizujących, która uczy dzieci:

  • wspólnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań,
  • komunikacji,
  • wyzwala kreatywność,
  • włącza do pracy każdego ucznia

Chęć częstego wykorzystywania tej metody pracy wzięła się z wizyty wkatalońskiej szkole, która ogromną wagę przykłada do integracji grupy oraz współpracy dzieci.  Uczniowie podczas zajęć wykonują zadania w parach lub grupach, dzięki czemu uczą się pomagać sobie podczas realizacji projektów, zadań lub codziennej zabawy. Współpraca w zespole przygotowuje młodzież do rozwiązywania złożonych problemów.

Efektem współpracy czwartoklasistów jest galeria prac, w której zaprezentowali zabytki i urokliwe miejsca w Polsce.