Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

02 marzec 2021

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Ciekawostki…

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. U podstaw obchodów są tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Bangladeszu w 1952 r. – zginęło wtedy pięciu studentów uniwersytetu w Dhace, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Święto obchodzone 21 lutego, zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.

Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Nasza historia również pamięta wydarzenia, gdzie istniał zakaz używania języka polskiego. Wystarczy przypomnieć czasy zaborów. Polacy byli poddawani rusyfikacji i germanizacji, która miała na celu nie tylko wyeliminowanie języka polskiego, ale wszelkiej pamięci o historii, kulturze i dokonaniach Polaków. Działania zaborców jednak nie powiodły się, co pięknie opisuje w swojej książce „Syzyfowe prace”, Stefan Żeromski. Innym, istotnym wydarzeniem pokazującym przywiązanie do tradycji i języka polskiego był bunt dzieci we Wrześni, które odmówiły modlitwy w języku niemieckim.

21 lutego 2013 roku rozpoczęła się nowa akcja społeczna "Język polski jest ą-ę". Jej celem jest obrona znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie opuszczaniu detali charakterystycznych dla polskich liter, zwłaszcza w krótkich wiadomościach tekstowych.

 

Dzień Języka Ojczystego w Sarnowie

Uczniowie brali udział w szeregu działań, których celem było zwrócenie uwagi na bogactwo naszego języka oraz propagowanie kultury języka.

W ramach obchodów święta, uczniowie na zajęciach z języka polskiego, tworzyli plakaty ortograficzne promujące dowolne zasady ortograficzne lub namawiające do nauki ortografii. Nie zabrakło zagadek językowych oraz quizów, które pozwoliły na przypomnienie i utrwalenie zasad poprawnej pisowni.