WIELKA ZBIÓRKA NAKRĘTEK DLA MAŁEJ OLIWKI HYLA !!

23 listopad 2020

WIELKA ZBIÓRKA NAKRĘTEK DLA MAŁEJ OLIWKI HYLA !!

 

Od lat w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie prowadzona jest zbiórka plastikowych nakrętek. W tym roku postanowiliśmy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mierzęcicach zbierać nakrętki na niezwykle szczytny cel: terapię genową dla Oliwki Hyla, która choruje na SMA1 - rdzeniowy zanik mięśni. Po raz kolejny dostarczyliśmy do GOK - u kilka worków wypełnionych po brzegi nakrętkami, które zostały zebrane przez uczniów i przedszkolaków. 

Czasami wystarczy tak niewiele, aby pomóc potrzebującemu, choremu człowiekowi. Mała, niepozorna nakrętka może komuś pomóc! Dzięki tej akcji już małe dzieci uczą się, że wystarczą dobre chęci i wielkie serce do niesienia pomocy.

 

Zachęcamy do przynoszenia, bo liczy się każda nakrętka!

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie dzieci i rodziców w akcję!