Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

17 listopad 2020

"Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swojego życia. Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie, współpraca i współżycie.”
Janusz Korczak

dz praw

 

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.
Konwencja Praw Dziecka, która w Polsce obowiązuje od 1991 roku zakłada, że dzieci nie są w pełni dojrzałe i na tyle świadome, by same mogły o siebie zadbać, przez co należy im się szczególna opieka i ochrona. Najważniejszymi zasadami, którymi kierowali się twórcy Konwencji są: zasada kierowania się zawsze dobrem dziecka oraz zasada równości wobec prawa wszystkich dzieci niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy wyznania. Państwo, które do konwencji przystąpi, to znaczy podpisze ją, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw.

Listopad to miesiąc, w trakcie którego realizujemy z uczniami zagadnienia związane z prawami dziecka. Uczniowie klasy 8 B podczas zajęć z wiedzy o społeczeństwie poznali historie praw człowieka w dokumentach . Młodzież poznała III generacje praw człowieka oraz sposoby dochodzenia swoich praw w instytucjach. Na kolejnych zajęciach zostały omówione ich prawa i obowiązki. Uczniowie zapoznali się z zapisami statutu szkoły dotyczącymi ich praw.

Samorząd uczniowski przeprowadził wśród uczniów klas starszych anonimową ankietę na temat tego, kto najbardziej przestrzega ich praw w szkole. Uczniowie wybrali „Szeryfa Praw Dziecka”. Wśród nominowanych do tytułu znaleźli się: pani dyrektor Małgorzata Barańska, pani wicedyrektor Agnieszka Regulska, pani Ewa Korzus, pani Katarzyna Nawrot, pani Adrianna Langer –Kopecka, pani Małgorzata Borowiecka, pan Paweł Siuliński, pan Jarosław Ścisło, pan Marcin Szymonek oraz pan Andrzej Olszewski.

Tytuł „Szeryfa Praw Dziecka” w ZSP nr 2 w Sarnowie otrzymali:

Pani Dyrektor Małgorzata Barańska

Pani Wicedyrektor Agnieszka Regulska

Pani Katarzyna Nawrot

Pani Małgorzata Borowiecka

Pan Marcin Szymonek

W ramach obchodów swojego święta uczniowie przygotowali również prace plastyczne, które reprezentują naszą placówkę w konkursie zorganizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka.