DLA OJCZYZNY

09 listopad 2020

Gdyby tak zebrać wszystkie kwiaty co w Polsce rosną latem, jesienią, zimą i wiosną. Cóż to by był za bukiet! A gdyby tak drzewa zebrać wszystkie znad Wisły, znad Odry, z Pomorza i Tatr-Cóż to by był za park! A gdyby móc jeszcze serca zebrać wszystkie. Gorące jak czerwień i czyste jak biel. W jedno dla niej. Czyż serce to nie uderzyłoby w dzwon Hymnem miłości? Polsko nie jesteś ty już niewolnicą, łańcuchy twych kajdan stały się tym łańcuchem, na którym z lochu, co był twą stolicą. Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Ty broniąc siebie wbrew wszystkiej nadziei, broniłaś jeno od czarnej rozpaczy. Wiary, że wolność, prawo, moc idei nie jest cnym wiatrem ust, ale coś znaczy. Żadne cię miano nadto nie zaszczyca. Co być nie mogło przez wieki twą ozdobą. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym czym być można: sobą!

11 listopada 1918 roku – data ważna dla Polaków. Nikt nie zaneguje ważności daty uzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach niewoli obudzić się w wolnym kraju – cóż to była za radość! Nie oznacza to jednak, że Polska nagle stała się wolna. Nie oznacza to również, że była bezwzględnie wolna i nie musiano już pracować nad naszą wolnością. Listopad 1918 roku był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski – tworzenia się jej rządu, walki o granice naszej Ojczyzny.

Uczniowie naszej szkoły uczcili rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości na wiele sposobów. Podczas zajęć świetlicowych przeprowadzono pogadankę na temat symboli narodowych, wykonano prace plastyczne o tematyce patriotycznej. Uczniowie klas VI przygotowali plastyczną interpretację wiersza Władysława Bełzy Kto Ty jesteś? która będzie reprezentować szkołę w konkursie pt. Do Wolności wyrazu. W klasach 8 była została przeprowadzona pogadanka o znaczeniu tego dnia a w klasie VIb odbył się quiz wiedzy o niepodległości/ ojczyźnie.