Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa

19 październik 2020

Uczniowie ZSP nr 2 w Sarnowie zaangażowali się w kampanię pt. „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa” organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Katowicach .

Celem konkursu jest m.in.:

  • Świadome i bezpieczne zagospodarowanie czasu, poprzez rozwijanie umiejętności organizacyjnych, kreatywności i przedsiębiorczości.

  • Prowadzenie profilaktyki uzależnień.

  • Kreowanie pozytywnych, godnych naśladowania wzorców wśród uczniów.

  • Inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki agresji i przemocy poprzez formy aktywne obejmujące całą społeczność szkolną.

  • Wspieranie aktywności uczniów na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii i ochrony dzieci i młodzieży.

  • Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji oraz przyjacielskich.

  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, w tym w Internecie.

Nikola Strzelecka oraz Julia Janota, uczennice klas ósmych przygotowały plakaty pt. „Przyjaźń buduje…niezgoda rujnuje”. Natomiast Wiktoria Szpoton, Aleksandra Zasada oraz Aleksandra Liebich przygotowały opowiadania oraz rozprawki, które potwierdzają powiedzenie, że „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki.