Code Week 2019

02 listopad 2019

Już po raz drugi Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie wzięła udział w Europejskim Tygodniu Kodowania Code Week 2019 organizując w terminie 5-20 października 2019 roku na terenie naszej szkoły różnego rodzaju zajęcia związane z kodowaniem i programowaniem. Szkolnym koordynatorem akcji była Katarzyna Nawrot.

Klasy młodsze kodowały głównie bez komputera, rozwiązywały zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów, zmagały się z dyktandem graficznym i kodowaniem graficznym poprzez dorysowanie symetrycznej części obrazka, odkodowanie nazw darów lasu, odkodowanie i zakodowanie ilustracje lub nazwy tańca wg podanego szyfru, komend strzałkowych bądź innych piktogramów. Uczniowie klasy III utworzyli również własne akwarium w języku programowania wizualnego Scratch.

Klasy starsze kodowały za pomocą komputera, korzystały z platformy code.org wykonując zadania informatyczne lub tworząc własne gry w ramach modułów: Godzina Kodowania z Minecraftem, Wprowadzenie do App Lab, Kraina Lodu, Kod Flappiego, Potańcówka. Najstarsze klasy ósme tworzyły własne strony internetowe za pomocą języka HTML.

Łącznie w akcji wzięło udział 207 uczniów, z czego 48% stanowiły dziewczyny. Gratując wszystkim uczniom oraz nauczycielom, a wzięli w akcji udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej A.Niemczyk, E.Grochowina, H. Piech-Ciężadło oraz nauczyciele informatyki K.Nawrot i A.Majka,  dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział. Za wkład w propagowanie idei kodowania szkoła otrzymała prestiżowy certyfikat.