Związek Transportu Metropolitarnego

03 październik 2019

W dniu 18.09.2019r. w klasach I-III naszej szkoły przeprowadzone zostały zajęcia przygotowane przez Związek Transportu Metropolitarnego na temat bezpieczeństwa podczas podróżowania środkami masowego transportu oraz skutków środowiskowych , jakie daje nam elimancja spalin podczas podróżowania komunikacją miejską. Celem zajęć było uwrażliwienie uczniów na potrzebę ochrony środowiska poprzez korzystanie z transportu zbiorowego oraz ukazanie pozytywnych skutków takiego działania oraz wpływu transportu publicznego na otoczenie.