Świetlica szkolna

Świetlica jest czynna w godzinach:

 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00-16.00
7.00-16.00
7.00-16.00
7.00-16.00
7.00-16.00

Plan zajęć dnia – świetlica szkolna.

7.00 - 8.00     Zajęcia w kącikach tematycznych.

Gry i zabawy umysłowe.
Rozmowy w kręgu.
Prace plastyczne.

8.00- 12.00     Zajęcia umysłowe.

Realizacja planu dydaktycznego.
Rozmowy w kręgu.
Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek.
Czytanie książek i prasy dziecięcej.

12.00 - 14.00     Zajęcia plastyczno- techniczne.

Wykonywanie prac o tematyce zgodnej z planem dydaktycznym.
Wspólne wykonywanie gazetki.

14.00-15.00    Czas na zabawę, relaks i małe co nieco.
Gry stolikowe.
Zabawy ruchowe przy muzyce dziecięcej.
Budowle z klocków piankowych.
Słuchanie muzyki  relaksacyjnej.
Spożywanie posiłku.

od 15.00   Czas na prace domowe.

Odrabianie prac domowych.
Pomoc uczniom w wykonywaniu zadań.
Korzystanie ze środków audiowizualnych – oglądanie filmów i bajek edukacyjnych.