Kółko informatyczne z elementami programowania

09 październik 2017

Zajęcia koła informatycznego są prowadzone w formie warsztatów i obywają się raz w tygodniu w piątek o godzinie 12:45 przez wszystkie miesiące roku szkolnego. Dopuszcza się płynność w doborze tematów i liczby godzin przeznaczonych na ich realizację. W czasie zajęć uczniowie korzystają ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Rolą koła informatycznego jest zapewnienie uczniom dostępu do korzystania z technologii informacyjnej, zapewnienie  możliwości rozwoju zainteresowań, wypełnienie czasu wolnego. Program koła informatycznego jest realizowany jako uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z lekcji. Program koła informatycznego ma na celu: rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów, wyrabianie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu różnych zadań praktycznych, tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w różnych  dziedzinach.

Wybrane tematy:
Wykonywanie prac w edytorze tekstu (kodeks ucznia korzystającego z pracowni komputerowej).
Założenie konta e`mail-owego i korzystanie z jego usług.
Przechowywanie danych w „chmurze”.
Kreator stron internetowych.          
Nauka programowania.
Gry edukacyjne.

Prowadząca:Anna Majka