Kółko przyrodnicze dla uczniów klasy II

27 wrzesień 2017

Żyjemy w świecie gwałtownych zmian, szybkiego rozwoju cywilizacji, więc takie pojęcia jak ochrona środowiska, kultura ekologiczna, postawa proekologiczna, przyroda nabierają coraz większego znaczenia. Ważną rolę w dziele ratowania środowiska powinna spełniać edukacja, a pewne nawyki przyrodnicze,  ekologiczne należy  kształtować już od wczesnego dzieciństwa.

Kółko przyrodnicze  dla uczniów klasy II stworzone zostało dla chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Zwraca uwagę dzieci na otaczający świat, jego piękno i ochronę  zasobów, kształtuje postawę młodego przyrodnika.

Zajęcia kółka  przyrodniczego  dla uczniów klasy II  będą odbywały się w każdy wtorek (godz. 12.45 -13.30)  w oparciu o program własny „Klub młodego przyrodnika”,  opracowany przez nauczycielkę Jolantę Zygmunt.