Kółko przyrodnicze – zajęcia rozwijające

27 wrzesień 2017

Kółko przyrodnicze stworzone zostało dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Zwraca uwagę dzieci na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność i twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomaga zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę. Zajęcia mają charakter warsztatowy z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznym.

Kółko prowadzone jest we wtorki na 7 godzinie lekcyjnej.