Kółko przyrodnicze – zajęcia rozwijające.

19 wrzesień 2016

Kółko przyrodnicze stworzone zostało dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Zwraca uwagę dzieci na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność i twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomaga zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę.