KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

24 lipiec 2018

TERMINARZ:

UROCZYSTOŚCI, APELI,

KONKURSÓW SZKOLNYCH ORAZ NA STAŁE WPISANYCH WYJAZDÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO W SARNOWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

L.p.

UROCZYSTOSCI

MIEJSCE REALIZACJI/CZAS

DATA

ODPOWIEDZIALNI

1.

Rozpoczęcie roku
szkolnego
2019/2020

Sala gimnastyczna

02.09.2019r.

Halina Piech-Ciężadło

Elżbieta Grochowina

2.

Święto pieczonego
ziemniaka

Po lekcjach

wrzesień 2019

Wychowawcy klas

3.

Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania

w klasach

23-27.09.2019r.

Wychowawcy klas,
wychowawcy świetlicy,
Halina Piech –Ciężadło, Małgorzata Borowiecka,
Wioletta Mokosa

4.

Dzień chłopaka

W klasach

30-04.10.2019r.

Wychowawcy klas
+samorząd uczniowski

5

Europejski tydzień Kodowania
Code Week

w klasach

5-20.10.2019r.

Katarzyna Nawrot,
Anna Majka, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

6.

Symulacja wyborów
do parlamentu

na przerwach

10.10.2019r.

Małgorzata Borowiecka

7.

XIX Dzień Papieski

Sala gimnastyczna

18.10.2019r.

Magdalena Trzcionka,
Andrzej Olszewski

8.

Święto Edukacji
Narodowej

Sala gimnastyczna

11.10.2019r.

Anna Bogacka,
Anna Majka,
Paweł Siuliński,

9.

Pasowanie na ucznia

Sala gimnastyczna

17.10.2019r.

Olga Barańska-Kocot, Aleksandra Czapla

10.

Pamięć o patronie,
złożenie kwiatów na
grobie patrona
Alfreda Szklarskiego

wyjazd

29 lub 30.10.2019r.

Sylwia Stachowska

Małgorzata Borowiecka

11.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Sala gimnastyczna

08.11.2019r.

Krzysztof Kopka

Sylwia Stachowska

Wioletta Mokosa

12.

I wizyta robocza
w ramach Erasmus+

szkoła Listopad/grudzień 2019r.

Katarzyna Nawrot,
Ewa Korzus,
Anna Matusik,
Elżbieta Grochowina,
Katarzyna Pilch

13.

Tydzień Praw Dziecka

W klasach

18-22.11.2019r.

Wychowawcy klas,
wychowawcy świetlicy,
Olga Barańska-Kocot, Aleksandra Czapla

14.

Dzień Pluszowego
Misia

W klasach (I-III)

23.11.2019r.

Wychowawcy klas I-III

15.

Proforma

wyjazd

11.12.2019r.

Małgorzata Borowiecka

16.

Andrzejki

W klasach

29.11.2019r.

Wychowawcy klas,
samorząd uczniowski

17.

Mikołajki

W klasach

6.12.2019r.

Wychowawcy klas

18.

XVI edycja
konkursu z cyklu
"Wielcy Polacy”

świetlica

10.12.2019r.

Małgorzata Borowiecka,
Aleksandra Czapla,
Anna Bogacka

19.

Konkurs na świąteczny wystrój klasy

W klasach

Grudzień 2019r.

Samorząd uczniowski

20.

V Rodzinne
spotkanie wigilijne

Poza szkołą

Grudzień 2019r.

Rada rodziców,
Wychowawcy klas

21.

Świąteczne spotkanie
przy kolędzie-
wigilie klasowe

Sala gimnastyczna

20.12.2019r.

Magdalena Trzcionka,

Anna Bogacka

22.

28 Finał WOSP

szkoła

12.01.2020r.

Agnieszka Regulska,
Małgorzata Borowiecka,
Marcin Szymonek

23.

Dzień Babci i Dziadka

W klasach

.01.2020r.

     Wychowawcy klas I-III

24.

Zabawa karnawałowa

Sala gimnastyczna

.01.2020r.

Rada Rodziców,
Dyrektor, wicedyrektor,

25.

Walentynki

Poczta walentynkowa

14.02.2020.

Samorząd uczniowski

26.

Dzień Kobiet

W klasach

2-6.03.2020r.

Wychowawcy klas,
samorząd uczniowski

27.

XVI Szkolna Sesja
Naukowa

Sala gimnastyczna

20.03.2020r.

Adrianna Langier-Kopecka,
Jarosław Ścisło,
Paweł Siuliński,
Andrzej Olszewski

28.

Spotkanie z
Melpomeną

wyjazd

Marzec 2020r.

Małgorzata Borowiecka,
Olga Barańska-Kocot

29.

Apel świąteczny-
Wielkanoc

Sala gimnastyczna

10.04.2020r.

Magdalena Trzcionka

30.

Gminny Konkurs ortograficzny klas III
„O Pióro Wójta
Gminy Psary”

świetlica

20.04.2020r.

Halina Piech-Ciężadło,
Olga Barańska-Kocot

31.

Majowe święta

apel

30.04.2020r.

 Krzysztof Kopka,
Anna Bogacka,
Wioletta Mokosa

32.

IV Korowód Postaci Bajkowych

Poza szkołą

08.05.2020r.

Halina Piech-Ciężadło, wychowawcy klas

33.

Turniej w dwa ognie, usportowione
klasy III o
Puchar Wójta
Gminy Psary

Sala gimnastyczna

Maj 2020r.

Marcin Szymonek,
Agata Niemczyk

34.

Dzień Otwarty
Szkoły

Sala gimnastyczna

Maj 2020r.

Agata Niemczyk

35.

Festyn profilaktyczny

wyjazd

Maj 2020r.

Wychowawcy klas IV-VIII

Olga Barańska-Kocot, Aleksandra Czapla

36.

Wycieczki klasowe

wyjazdy

Maj/czerwiec 2020r.

Wychowawcy klas

36.

Festyn Rodzinny,
Dzień Dziecka

Sala gimnastyczna,

boisko

01.06.2020r.

Samorząd uczniowski,
Wychowawcy klas,
wychowawca świetlicy,
Rada Rodziców,
Dyrektor, Wicedyrektor

37.

Zlot Szkół im.
Alfreda Szklarskiego
w Sarnowie lub
Dzień Patrona

sala gimnastyczna

czerwiec 2020r.

Małgorzata Borowiecka,
Sylwia Stachowska,
Anna Bogacka,
Aleksandra Czapla,
Halina Piech-Ciężadło,
Ewa Korzus

38.

Uroczystość
zakończenia roku szkolnego  2019/2020

Sala gimnastyczna

26.06.2020r.

Marcin Szymonek,
Katarzyna Nawrot,
Krzysztof Kopka,
Małgorzata Borowiecka

39.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Sala gimnastyczna

01.09.2020r.

Olga Barańska-Kocot,
Aleksandra Czapla

Agata Niemczyk

Aleksandra Czapla

Współpraca z Biblioteką Publiczną