KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

24 lipiec 2018

TERMINARZ:

UROCZYSTOŚCI, APELI,

KONKURSÓW SZKOLNYCH ORAZ NA STAŁE WPISANYCH WYJAZDÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO W SARNOWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

L.p.

UROCZYSTOSCI

MIEJSCE REALIZACJI/CZAS

DATA

ODPOWIEDZIALNI

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Sala gimnastyczna

03.09.2018r.

Agata Niemczyk
Elżbieta Grochowina

2.

Święto pieczonego
ziemniaka

Po lekcjach

wrzesień 2018

Wychowawcy klas

3.

Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania

w klasach

24-28.09.2018r.

Wychowawcy klas:
Halina Piech –Ciężadło, Małgorzata Borowiecka, Wioletta Mokosa,
Olga Sobolewska

4.

Dzień chłopaka

W klasach

24-28.09.2018r.

Wychowawcy klas +samorząd uczniowski

5.

XVIII Dzień Papieski

Sala gimnastyczna

16.10.2018r.

Magdalena Trzcionka, Olszewski

6.

Święto Edukacji Narodowej

Sala gimnastyczna

15.10.2018r.

Anna Bogacka, Anna Majka,
Paweł Siuliński,
Małgorzata Borowiecka

7.

Pasowanie na ucznia

Sala gimnastyczna

17.10.2018r.

Elżbieta Grochowina,
Halina Piech-Ciężadło

8.

Pamięć o patronie, złożenie kwiatów na grobie patrona Alfreda Szklarskiego

wyjazd

30.11.2018r.

Krzysztof Kopka
Małgorzata Borowiecka

9.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Sala gimnastyczna

09.11.2018r.

Krzysztof Kopka, Wioletta Mokosa
Marcin Szymonek

10.

Tydzień Europejski
w szkole

W klasach

16.11.2018r.

Magdalena Knapik, Olga Sobolewska, Elżbieta Grochowina

11.

Tydzień Praw Dziecka

W klasach

19-23.11.2018r.

Wychowawcy klas: Olga Barańska-Kocot, Olga Sobolewska

12.

Dzień Pluszowego Misia

W klasach (I-III)

23.11.2018r.

Wychowawcy klas I-III

13.

Proforma

wyjazd

11.2018r.

Małgorzata Borowiecka, Olga Barańska-Kocot

14.

Andrzejki

W klasach

30.11.2018r.

Wychowawcy klas, samorząd uczniowski

15.

Mikołajki

W klasach

6.12.2018r.

Wychowawcy klas

16.

XV edycja konkursu z cyklu „Wielcy Polacy”

świetlica

11.12.2018r.

Małgorzata Borowiecka,
Aleksandra Czapla

17.

Konkurs na świąteczny wystrój klasy

W klasach

Grudzień 2018r.

Samorząd uczniowski

18.

IV Rodzinne spotkanie wigilijne

Poza szkołą

Grudzień 2018r.

Rada rodziców, Wychowawcy klas

19.

Świąteczne spotkanie przy kolędzie-klasowe spotkania

Sala gimnastyczna

21.12.2018r.

Magdalena Trzcionka, Anna Majka, Anna Bogacka

20.

27 Finał WOSP

szkoła

13.01.2019r.

Agnieszka Regulska, Małgorzata Borowiecka, Marcin Szymonek

21.

Dzień Babci i Dziadka

W klasach

21.01.2019r.

     Wychowawcy klas I-III

22.

Zabawa karnawałowa

Sala gimnastyczna

25.01.2019r.

Rada Rodziców, Dyrektor, wicedyrektor,

23.

Walentynki

Poczta walentynkowa

14.02.2019.

Samorząd uczniowski

24.

Dzień Kobiet

W klasach

4-8.03.2019r.

Wychowawcy klas, samorząd uczniowski

25.

XV Szkolna Sesja Naukowa

Sala gimnastyczna

21.03.2019r.

Katarzyna Nawrot, Adrianna Langier-Kopecka, Aldona Kaczmarska, Jarosław Ścisło

26.

Spotkanie z Melpomeną

wyjazd

Marzec 2019r.

Małgorzata Borowiecka, Olga Barańska-Kocot

27.

Apel świąteczny- Wielkanoc

Sala gimnastyczna

17.04.2019r.

Magdalena Trzcionka, Magdalena Łągowik

28.

Gminny Konkurs ortograficzny klas III „O Pióro Wójta Gminy Psary”

świetlica

12.04.2019r.

Halina Piech-Ciężadło, Olga Barańska-Kocot

29.

Majowe święta

apel

30.04.2019r.

Małgorzata Borowiecka, Krzysztof Kopka, Anna Bogacka, Wioletta Mokosa

30.

IV Korowód Postaci Bajkowych

Poza szkołą

10.05.2019r.

Halina Piech-Ciężadło, wychowawcy klas

31.

Turniej w dwa ognie, usportowione klasy III o Puchar Wójta Gminy Psary

Sala gimnastyczna

Maj 2019r.

Marcin Szymonek, Agata Niemczyk

32.

Dzień Otwarty Szkoły

Sala gimnastyczna

07.06. 2019r.

Magdalena Łągowik

33.

Gminny Konkurs Matematyczny

świetlica

24.05.2019r.

Katarzyna Nawrot, Anna Majka

34.

Festyn profilaktyczny

wyjazd

Maj 2019r.

Wychowawcy klas IV-VII,
Olga Barańska-Kocot

35.

Wycieczki klasowe

wyjazdy

Maj/czerwiec 2019r.

Wychowawcy klas

36.

Festyn Rodzinny,
Dzień Dziecka

Sala gimnastyczna,

boisko

31.05.2019r.

Samorząd uczniowski,
Wychowawcy klas, wychowawca świetlicy, Rada Rodziców, Dyrektor, Wicedyrektor

37.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego  2018/2019

Sala gimnastyczna

21.06.2019r.

Marcin Szymonek,
Magdalena Knapik

38.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Sala gimnastyczna

02.09.2019r.

Magdalena Łągowik,
Agata Niemczyk

Agata Niemczyk

Aleksandra Czapla

Współpraca z Biblioteką Publiczną