Samorząd Uczniowski

02 wrzesień 2018

 W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc. Rokrocznie wspiera akcję na rzecz rodzinnych domów dziecka "Góra grosza" czy schroniska dla zwierząt. Przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi uczniowie.

 

   SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący           - Mateusz Trzcionka

Zastępcy                        - Tomasz Nicpoń

                                         - Natalia Adamczyk

Protokolant                  - Zofia Kiciak

Członkowie                  - Karol Kiciak

                                        - Krzysztof Wawrzak

                                        - Michał Czyż

                                       - Konrad Musiał

                                       - Leon Płazak

                                       - Karol Potępa

                                       - Alicja Wierzba

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 
p. Aleksandra Czapla, p. Olga Barańska-Kocot

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego  

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie przy Samorządzie uczniowskim działa SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU pod opieką 
p. Aleksandry Czapli, p. Olga Barańska - Kocot.    
 
http://psary.pl/www/epsary/spsarnow/wolontariat