Samorząd Uczniowski

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 Sarnowie

Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego

 

Rok szkolny 2021/2022

 

 su

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów profilaktyczno-wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

 

Wrzesień

 1. Wybory do samorządu szkolnego. Prezentacja kandydatów, tajne głosowanie. Wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.
 2. Opracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny; ustalenie terminów spotkań, zaopiniowanie dokumentów szkolnych na rok 2020/2021.
 3. Ustalenie zadań dla poszczególnych członków zespołu.
 4. Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania – głośne czytanie dzieciom w szkole i przedszkolu.
 5. Dzień Chłopaka.

Październik

 1. Dzień zwierząt-Zorganizowanie charytatywnej zbiórki artykułów potrzebnych dla zwierząt ze schroniska-dostosowanie przebiegu akcji do aktualnej sytuacji w kraju.
 2. Pomoc przy organizacji uroczystości Dzień Edukacji Narodowej - przekazanie życzeń i laurek nauczycielom oraz pracownikom szkoły podczas uroczystości szkolnej.
 3. Ślubowanie klas pierwszych – udział SU w uroczystości pasowania na ucznia i poczcie sztandarowym szkoły.
 4. Dzień Dobrych Wiadomości.
 5. Święto Zmarłych – kultywowanie pamięci o patronie – złożenie kwiatów na grobie patrona w Katowicach przez opiekunów SU.

 

Listopad

 1. Zorganizowanie szkolnego konkursu na najpiękniejszą gazetkę klasową o jesieni.
 2. Narodowe Święto Niepodległości – gazetka SU.
 3. Pudełko z wróżbami.
 4. Dzień Praw Dziecka- „Szeryf praw dziecka”.(20 XI)
 5. Dzień Życzliwości i pozdrowień (21 XI)

 

Grudzień

 1. Akcja charytatywna z okazji Świąt Bożego Narodzenia pt.: „I Ty zostań Superbohaterem”- zbiórka środków czystości/słodyczy (po ustaniu pandemii)
 2. Przygotowanie klasowych Mikołajek przy współpracy wychowawców, samorządów  klasowych i rodziców.
 1. Zorganizowanie szkolnego międzyklasowego konkursu świątecznego na najpiękniejszą   gazetkę o zimie/świętach.
 1. Klasowe spotkania opłatkowe przy choince przygotowane przy współpracy  wychowawców, samorządów klasowych i rodziców.
 1. Życzenia świąteczne dla  wszystkich pracowników szkoły i uczniów.

Styczeń

 1. Dzień Bajki-przebieranki klasowe w klasach I-III.
 2. „Kto przyjdzie przebrany, nie będzie pytany”.– szkolny dzień przebierańców ze słodkim poczęstunkiem od Rady Rodziców. Dzień pod hasłem „Kto przyjdzie przebrany, nie będzie pytany”.

Luty

 1. Walentynki – przygotowanie szkolnej poczty walentynkowej.
 2. Obchody Święta Zakochanych – czerwone stroje, walentynkowy listonosz.
 3. Zbiórka surowców wtórnych – zakrętek/ makulatury/ zużytych baterii.(zbiórka dostosowana do warunków panujących w kraju lub przeprowadzona po ustaniu pandemii)

Marzec

 1. Obchody Dnia Kobiet w szkole – życzenia od SU.
 2. Szkolny Dzień Śpiocha z okazji pożegnania zimy i powitania wiosny. Dzień pod hasłem „Kto przyjdzie przebrany, nie będzie pytany”.
 3. „Kapelusz pani wiosny”-konkurs.

Kwiecień

 1. Obchody Prima Aprilis w szkole. Dzień pod hasłem „Prima Aprilis! Nie wierz nikomu, bo się pomylisz!”
 2. Wielkanocne tradycje. Życzenia świąteczne dla grona pedagogicznego, pracowników i uczniów ZSP Nr 2 w Sarnowie.
 3. Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej/plakat, quiz o przyrodzie.

Maj

 1. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – reprezentacja uczniów w poczcie sztandarowym szkoły podczas uroczystości gminnej.(w momencie zniesienia restrykcji dotyczących pandemii)
 2. Dzień Europy - quiz wiedzy dla klas 8.
 1. Dzień Ciekawych Zawodów.

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka.
 2. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2021/2022.
 3. Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym.
 4. Udział SU w uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

Opiekunowie :

Pani Magdalena Knapik

Pani Katarzyna Dyjak

 

Samorząd uczniowski:                          

Przewodniczący:  Alicja Wierzba
Zastępca:  Zofia Kiciak
Protokolant:  Maja Kurowska
Pozostali członkowie:  Hanna Pałęga,  Krzysztof Wawrzak,  Julia Toczkowska

 

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie przy Samorządzie uczniowskim działa SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU pod opieką   

p. Marcina Szymonka.   
http://psary.pl/www/epsary/spsarnow/wolontariat