Rada Rodziców

12 wrzesień 2018

Rady Rodziców wspierają działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły i przedszkola
oraz uczestniczą w realizacji ważnych zadań.

 

 

 Rada Rodziców Szkoły Podstwowej im. Alfreda Szklarskiego

 

Przewodnicząca: pani Joanna Skorek-Kopcik

Zastępca: pani Weronika Wortolec-Oraczewska

Skarbnik: pani Alicja Meszek

Protokolant: pan Jarosław Wyżycki

 


 

 

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka

 

Przewodniczący: pan Paweł Zagórny

Zastępca: pan Kamil Głodowski

Skarbnik: pani Marta Podsiadło

Protokolant: pani Justyna Warnecka