Nauczyciele

01 wrzesień 2018

 

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOT
 mgr Małgorzata Barańska  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
 w Sarnowie
 mgr Agnieszka Regulska  wicedyrektor, edukacja przedszkolna,
 mgr Olga Barańska-Kocot  pedagog
 mgr Aleksandra Czapla  doradztwo zawodowe, wychowawawca kl. VIa,
 nauczyciel wspomagający
 mgr Anna Bogacka  muzyka, plastyka, wychowawca kl. IVb,
 mgr Małgorzata Borowiecka  język polski, wychowawca kl. VIb,
 mgr Anna Majka  matematyka, technika, zajęcia komputerowe, 
 informatyka, wychowawca kl. IVa

  mgr  Magdalena Łągowik     
 w zastępstwie za

 mgr Jolantę Zygmunt

 edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III
 mgr Katarzyna Nawrot  matematyka, informatyka, wychowawca kl VIIa
 mgr Elżbieta Grochowina  edukacja wczesnoszkolna, język angielski,
 wychowawca kl. Ia ,
 mgr Ewa Korzus
 w zastępstwie za
 mgr Magdalenę Knapik
 język angielski, wychowawca kl. V
 mgr Elżbieta Kopka  zajęcia logopedyczne,
 mgr Andrzej Olszewski
 w zastępstwie za
 mgr Katarzynę Dyjak
 przyroda,
 mgr Magdalena Trzcionka  religia
 mgr Agata  Niemczyk

 edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II,
 wychowanie fizyczne,

 mgr Halina Piech-Ciężadło

 edukacja wczesnoszkolna, biblioteka,
 wychowawca kl. I b,

 mgr Wioletta Mokosa
 język polski, etyka,
 mgr Marcin Szymonek  wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VIIb
 mgr Maria Olszewska  wychowanie do życia w rodzinie
 mgr Sylwia Stachowska
 w zastępstwie za
 mgr Krzysztofa Kopka
 historia,
 mgr Jarosław Ścisło
 fizyka
 mgr Adrianna
 Langer-Kopecka
 chemia
 mgr Paweł Siuliński
 w zastępstwie za
 mgr Katarzynę Dyjak
 geografia
 mgr Aldona Kaczmarska
 w zastępstwie za
 mgr Katarzynę Dyjak
 biologia
 mgr Olga Sobolewska  język niemiecki, zajęcia świetlicowe,
 mgr Wioletta Wróbel

 edukacja przedszkolna,
 wychowawca grupy "Mądre Sowy"

 mgr Barbara Grabowska  edukacja przedszkolna,
 wychowawca grupy "Tygryski"
 mgr Anna Łubowska  edukacja przedszkolna,
 wychowawca grupy "Mądre Sowy"
 mgr Anna Matusik  język angielski w przedszkolu