Baza szkoły

01 wrzesień 2018
 • 7 sal lekcyjnych  wyposażonych  tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem i laptopem,
  3 sale wyposażone
  w elektryczny ekran, rzutnik i laptopa 

 

 


 • świetlica wyposażona w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu "Radosna szkoła"

 

 

 

 • sala komputerowa - 19 stanowisk

  • stołówka

 

 

 

 

 

 • sala gimnastyczna

 • sekretariat

 

 • gabinet dyrektora

 

 • gabinet logopedy i pedagoga

 

 • gabinet profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej

 • 1 szatnia i indywidualne szafki dla każdego ucznia

     

 

 

 • biblioteka

 

 

 • pokój nauczycielski

 

 • boisko wielofunkcyjne

 • plac zabaw

  • 6 toalet,

 

 • kotłownia.

 PRZEDSZKOLE

sala grupy "Mądre Sowy"

 

sala grupy "Tygryski"

 

sala grupy "Maleństwa"

 • kuchnia

 

 • gabinet intendenta

 

 • gabinet księgowej i wicedyrektora

 

 

 • plac zabaw