Baza szkoły

01 wrzesień 2018
 • 9 sal lekcyjnych  wyposażonych w elektryczny ekran, rzutnik i laptopa lub  tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem i laptopem

 

 


 • świetlica wyposażona w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu "Radosna szkoła"

 

 

 

 • sala komputerowa - 15 stanowisk

  • stołówka

 

 

 

 

 

 • sala gimnastyczna

 • sekretariat

 

 • gabinet dyrektora

 

 • gabinet logopedy i pedagoga

 

 

 

 

 • gabinet profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej

 • 2 szatnie i indywidualne szafki

 

 • biblioteka

 

 • pokój nauczycielski
 • gabinet prezesa ZNP

 

 • boisko wielofunkcyjne

 • plac zabaw

  • 6 toalet,

 

 • kotłownia.

 PRZEDSZKOLE

 • kuchnia

 

 

 • gabinet intendenta

 

 • gabinet księgowej i wicedyrektora

 

 

 

 • plac zabaw