Dla nauczycieli

ROK SZKOLNY 2018/2019

Spotkania Rady Pedagogicznej Szkolenia Rady Pedagogicznej Zebrania
z rodzicami
29 sierpnia 2018r.
-organizacja roku szkolnego 2018/2019
  12.09.2018r.
12 września 2018r.
- zapoznanie z nadzowrem pedagogicznym dyrektora
   
  17 października 2018r. - Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów
 
 7 listopada 2018r,    21.11.2018r.
   5 grudnia 2018r. -
 Kompetencje kluczowe
 
16 stycznia 2019r. - klasyfikacja  Pierwsza pomoc przedmedyczna  06.02.2019r.
   6 marca 2019r. -
 Bepieceństwo w  Internecie
 
3 kwietnia 2019r.

 Jak skutecznie współprcować
 z rodzicami.
15.05.2019r.
12 czerwca 2019r. - klasyfikacja    
21 czerwca 2019r.
podsumowanie roku szkolnego
   

 

 Konsultacje z rodzicami wegług potrzeb rodziców lub nauczyciela po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 
Pismo Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej dotyczące "Bezpiecznej szkoły. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" do pobrania
 

 

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

Linki na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach dotyczące REFORMY OŚWIATY

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

Prezentacja z narady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych dotycząca reformy szkolnictwa do pobrania