Dla nauczycieli

ROK SZKOLNY 2019/2020

Narada inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r.  od godz. 13:00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie. Zmiana planowanej godziny spowodowana jest kuratoryjną naradą dyrektorów.

 

Spotkania Rady
Pedagogicznej
Szkolenia Rady Pedagogicznej Zebrania
z rodzicami
SIERPIEŃ
28.08.2019r.
- organizacja roku szkolnego 2019/2020
 
WRZESIEŃ
11.09.2019r.
- zapoznanie z nadzorem pedagogicznym dyrektora
 

 11.09.2019r.
 godz. 17.00
 kl. I-III i  Przedszkole

    12.09.2019r.
 godz. 16.30
 kl. IV - VIII
PAŹDZIERNIK 
   konsultacje z rodzicami
LISTOPAD
6.11.2019r. godz 15.30
   konsultacje z rodzicami
GRUDZIEŃ
 

  4.12.2019r. Szkolenie 
  nt: "Nowoczesne
  metody dydaktyczne"

 11.12.2019r.
 godz. 16.30
 kl. I-III i  Przedszkole
    12.12.2019r.
 godz. 16.30
 kl. IV - VIII
STYCZEŃ
08.01.2020r. godz. 15.30 - klasyfikacja  29.01.2020r. godz. 15.30 Szkolene
nt. "Zagrożenia świata wirtualnego
w aspekcie realnego zagrożenia".
 
LUTY


 05.02.2020r.
 godz. 16.30
 kl. I-III i   Przedszkole
     06.02.2019r.
 godz. 16.30
 kl. IV - VIII
MARZEC
    konsultacje z rodzicami
KWIECIEŃ
01.04.2020r. godz. 15.30    
MAJ
    20.05.2020r.
 godz. 16.30
 kl. I-III i   Przedszkole
    21.05.2020r.
 godz. 16.30
 kl. IV - VIII
CZERWIEC
17.06.2020r. godz. 15.30 - klasyfikacja    
30.06.2020r. god. 9.00
podsumowanie roku szkolnego
   

 

 Konsultacje z rodzicami wegług potrzeb rodziców lub nauczyciela po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 
Pismo Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej dotyczące "Bezpiecznej szkoły. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" do pobrania
 

 

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

Linki na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach dotyczące REFORMY OŚWIATY

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

Prezentacja z narady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych dotycząca reformy szkolnictwa do pobrania