Dla nauczycieli

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Spotkania Rady
Pedagogicznej
Szkolenia Rady Pedagogicznej Zebrania
z rodzicami
SIERPIEŃ
25.08.2021r.
- organizacja roku szkolnego 2019/2020
WRZESIEŃ
15.09.2021r.
- zapoznanie z nadzorem pedagogicznym dyrektora

17.09.2021r. szkolenie z Dziennika Librus

 

28.09.2021r. Szkolenie z zakresu prawidłowej opieki nad dziećmi z cukrzycą. Szkolenie on-line

 15.09.2021r.
 godz. 17.30
 Zebranie Trójek klasowych

PAŹDZIERNIK 
 27.10.2021r. Spotkanie Rady Pedagogicznej.  Temat: Dostosowanie do egzaminu dla uczniów klasy ósmej w roku szkolnym 2021/22
LISTOPAD

 17.11.2021r. szkolenie  on-line. Problemey emocjonalne dzieci i młodzieży związane z nauką zdalną. Pomoc po powrocie do szkoły.

 8.11.2021r. godz. 16.00 zebranie z rodzicami uczniów klasy VIII w sprawie egzaminu ósmoklasisty
GRUDZIEŃ
   
   
STYCZEŃ
26.01.2022r. Narada klasyfikacyjna  
LUTY


02.02.2022r. - Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. On- line

9.02.2022r. Kształcenie wyobraźni geometrycznej w klasach I-III

 8.02.2022r.
 godz. 16.30
 kl. I-III i   Przedszkole
     9.02.2022r.
 godz. 16.30
 kl. IV - VIII
MARZEC
   30.03.2022r.szkolenie on-line. Sposób na lekturę. Jak zachęcić  do czytania najmłodszych uczniów.
KWIECIEŃ
 6.04.2022r. szkolenie on-line.  E-wolontariat w szkołach.  
MAJ
    17.05.2022r.
 godz. 16.30
 kl. I-III i   Przedszkole
    18.05.2021r.
 godz. 16.30
 kl. IV - VIII
CZERWIEC
15.06.2022r. godz. 15.30 Narada klasyfikacyjna
   
30.06.2022r.
podsumowanie roku szkolnego
   

 

 Konsultacje z rodzicami wegług potrzeb rodziców lub nauczyciela po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 
Pismo Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej dotyczące "Bezpiecznej szkoły. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" do pobrania
 

 

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

Linki na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach dotyczące REFORMY OŚWIATY

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

Prezentacja z narady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych dotycząca reformy szkolnictwa do pobrania